Göktürk Kemerburgaz Bölgesi Rehberi .:: kemeronline - Göktürk Kemerburgaz Yaşam Portalı, KemerBurgaz Guide Istanbul ::.
 
 
Kemerburgaz Göktürk Ana Sayfa
Kemerburgaz Göktürk Önemli Telefonlar
Kemerburgaz Göktürk Restaurant & Cafe Bar
Kemerburgaz Göktürk Eğitim Merkezleri
Kemerburgaz Göktürk Güzellik Merkezleri
Kemerburgaz Göktürk Sağlık Merkezleri
Kemerburgaz Göktürk Emlak Ofisleri
Kemerburgaz Göktürk Giyim & Tekstil
Kemerburgaz Göktürk Hediyelik Eşya
Kemerburgaz Göktürk Organizasyon & Banquet
Kemerburgaz Göktürk Alışveriş Merkezleri
Kemerburgaz Göktürk Kitap & DVD
Kemerburgaz Göktürk Kargo & Kurye
Kemerburgaz Göktürk Altın & Döviz
Kemerburgaz Göktürk Bankalar
Kemerburgaz Göktürk Kuru Temizleme
Kemerburgaz Göktürk Çiçekçiler
Kemerburgaz Göktürk Çilingir
Kemerburgaz Göktürk Çeşitli Sektörler
Kemerburgaz Göktürk Rent a Car
Kemerburgaz Göktürk Bilgisayar & Teknik Servis
Kemerburgaz Göktürk Beyaz Eşya
Kemerburgaz Göktürk Siteler
Kemerburgaz Göktürk Turizm
Kemerburgaz Göktürk Sigorta Hizmetleri
Kemerburgaz Göktürk Sinemalar
Kemerburgaz Göktürk Su Bayileri
Kemerburgaz Göktürk Taksi
Kemerburgaz Göktürk Veteriner
Kemerburgaz Göktürk Elektrik & Elektronik
Kemerburgaz Göktürk Teknik Servis & Tesisat
Kemerburgaz Göktürk Market & Şarküteri
Kemerburgaz Göktürk Mühendislik & Dekorasyon
Kemerburgaz Göktürk Spor Tesisleri
48 Mecidiyeköy göktürk Otobüs Saatleri
48A Topkapı göktürk Otobüs Saatleri
48E Göktürk Kemerburgaz Eminönü İETT Otobüs Saatleri
48K Kemerburgaz Ağaçlıköyü Otobüs Saatleri
48L Göktürk 4.Levent Metro Otobüs Saatleri
48P Kemerburgaz Akpınarköyü Otobüs Saatleri
Kemerburgaz Göktürk Sürücü Kursu
Kemerburgaz Göktürk Muhasebe & SMMM
Kemerburgaz Göktürk Ulaşım Haritası
Göktürk Kemerburgaz Tanıtım
Göktürk Kemerburgaz Tarihçe
Göktürk Kemerburgaz Tarihi Eserler
Kemerburgaz Göktürk Teknolojik Çözümler
Kemerburgaz Göktürk İletişim
Firmanızı kemeronline.com sitesine
eklemek için info@kemeronline.com
adresine başvurunuz
 
 

  ::. Göktürk Kemerburgaz Tarihçe

İSTANBUL VE KEMERBURGAZ DA SUYUN TAHRİHÇESİ

BELGRAD ORMANLARI,SU KEMERLERİ ve KEMERBURGAZ

Bizanslılar zamanından Pirgos (Yeni Kule) olarak adlandırılan bu yöre daha sonra kemerlerden dolayı, Kemerburgaz adını almıştır. Tarihi Romalılar dönemine kadar uzanan Kemerburgaz'da, bazı kaynaklara göre Theodosine zamanında yaptırılan su yollarını I.Andronikos tamir ettirerek, Itralis (yeni Burgaz Çayı)'nın suyunda oradan akıtmış ve Menbaada bir kule ve bir yazlık saray inşaa ettirmiştir.

Roma ve Bizans devirlerinde İstanbul surları hakkında önemli bir eser olan Gyllius'un ''De Bospore Thracia Libri''adlı kitabında, Gyllius, 1542-50 senelerin de kemerlerin harap durumda olmaktadır.

Osmanlılar devrinde de buralar kimin padişahların çadır kurup, yazlarını geçirdikleri bir makam haline gelmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu Devri'nde bir Rum iskan sahası olan Kemerburgaz'a 1924 senesinde yapılan mübadele neticesinde Türkler yerleştirilmiştir.Bu esnada Kemerburgaz'da 390 hane Rum, 93 Harbi esnasında hicret etmiş 10 hane Türk bulunmaktadır.

Şehre Su Temini ve Kemerler

Fetih Öncesi İstanbul'da Yapılan Su Tesisleri

Kuruluş döneminde şehrin su ihtiyacı, yeraltı kaynaklarından sağlanıyordu. İlk önemli su tesisleri Roma İmparatorları zamanında yapılmıştır. İmparator Hadriyen (117 - 138) tarafından sur dışındaki bir kaynaktan Haliç'in kenar mahallelerine kadar su yolu yaptırıldığı, Valens'in (364 - 378) de Halkalı civarından Beyazıt'a kadar su getirttiği ve bu Su Yolu için Mazul Kemer ile bugün Bozdoğan diye bildiğimiz Valens Kemeri'ni inşa ettirdiği kayıtlarda mevcuttur. Yine Valens zamanında Belgrad Ormanları'nda bir Bend yaptırılmış, Kağıthane Deresi'nin suları ızgara ve havuzlarda toplanarak bu sular şehre getirilmiştir.
I. Teodosyus (378 - 395) Mazul ve Valens Kemerleri'ni kullanarak 3. Su Yolu ile şehre su getirmiş; ayrıca Belgrad Ormanları'ndan Sultanahmet'e kadar 4. Su Yolu'nu inşa ettirmiştir. Roma ve Doğu Roma İmparatorları, kuraklık ve harb ihtimallerini düşünerek, şehir içinde üstü açık (Çukurbostan) ve kapalı sarnıçlar da yaptırmışlardır. Üstü açık su depolarının (Hazneler) en önemlileri Aetiyus (bugünkü Vefa Stadı), Aspar (Yavuz Selim'deki Çukurbostan) ve Hegius Mokius (Altınmermer semtinde) su depolarıdır. Üstü kapalı haznelerinin en meşhurları da; 336 sütunlu Basilika Sarnıcı (Yerebatan Sarayı), 224 sütunlu Pileksenus Sarnıcı (Binbirdirek) ve Acımusluk Sarnıcı'dır.
Roma İmparatorları zamanında yaptırılan su tesisleri Bizans İmparatorları tarafından bir dereceye kadar tamir ve tevsi edilmiş ise de Bizans'ın son devirlerinde kullanılmaz bir şekilde, tamamiyle yok olmak durumuna gelmiştir.
Bu tesislerden halen ayakta olan Mazul ve Valens (Bozdoğan) Kemerleri Osmanlılar tarafından çok iyi bir şekilde tamir edilerek, yıkılmaktan kurtarılmıştır.


Osmanlı Dönemi


İstanbul'un fethedilmesiyle yeni bir çağ açan Türkler, o günün şartlarına göre, şaheser bir su medeniyeti vücuda getirmişlerdir. Fetih'den sonra şehir nüfusu daha da artmış, mevcut su tesisleri yetersiz hale gelmiştir. Fatih Sultan Mehmet Han evvelce Valens tarafından yaptırılan Marmara Bölgesindeki su tesislerini islah ettirmiş, Fatih ve Turunçlu Su Yolları bu suretle meydana gelmişti.
Daha sonra birçok Padişah ve Devlet Ricali, Halkalı Suları adını alan ve Halkalı Köyü civarındaki muhtelif pınarlardan beslenen Marmara Bölgesi Su Tesisleri Manzumesine yeni kollar ilave etmişlerdir. Bu Su Yolları şunlardır; Fatih, Turunçlu, Mahmut Paşa, 3.Mustafa, Bayezid, Süleymaniye,Mihrimah, Ebussuud, Köprülü,Cerrahpaşa, Sultanahmed, 4.Murat,1.Mahmut, Hekimoglu Ali Paşa, Kasım Ağa, Nuruosmaniye. Bu tesislerin günlük verimleri 4335 m3 olup, beslediği bölgelerin ihtiyacını karşılayacak miktardaidi. Halkalı Su Tesisleri üzerinde 4 büyük kemer; Mazul Kemeri, Kara Kemer, Ali Paşa Kemeri, Bozdoğan Kemeri bulunur. Bizanslılardan kalmış olan Mazul ve Valens (Bozdoğan) Kemerleri tamir edilerek istifade edilir hale getirilmişlerdir. Bu 18 Su Yolu ile şehirdeki Cami'lere, Çeşme ve Sebillere, İmaretlere ve şehir dışındaki Kışla'lara devamlı olarak su verilebilmiştir.
Zamanla nüfusun artması neticesi yine su sıkıntıları çekilmeye başlanınca Padişah Kanuni Sultan Süleyman bu meselenin halledilmesi için "Ser Mimaran-ı Cihan ve Mühendisan-ı Devran" diye ma'ruf Mimar Sinan'ı vazifelendirdi. Böylece 1555 senesinde Kırkçeşme Su Tesislerinin inşaasına başlandı.
Alibey ve Kağıthane Derelerinin mecralarından toplanan sular, havuzlarda biriktirilerek Eğrikapı'ya getiriliyor, oradan da şehre taşınıyordu. O tarihlerde aşırı tazyike mukavim borular mevcut olmadığından, vadilere kemerler inşa edilerek sular bunların üzerinden akıtılıyordu.
Bu tesisler yapılırken ana mecra'nın tesbitinde, su yollarının, kemerlerin ve havuzların inşaasında yapılan ince ölçü ve hesaplamaların bugünkü
modern aletlerle yapılan hesaplar kadar sıhhatli ve hassas oldukları müşahade edilmektedir.

1563'de tamamlanan tesislerde 4 kemer; Uzun Kemer, Eğri Kemer, Güzelce Kemer, Mağlova Kemeri bulunmaktadır. Kırkçeşme Su Tesisleri en kurak zamanlarda dahi günde 4200 m3 su ile 158 tesisi (94 Çeşme, 19 Kuyu, 15 Maslak, 13 Hamam, 7 Saray v.d.) beslemekte idi. Kanuni Sulltan Süleyman Han'dan sonra birçok hayırsever tarafından yaptırılan ilavelerle suyun miktarı ve beslenen tesislerin sayısı artırılmıştır. Suyun derlendiği sahalardaki derelerin baş tarafına bentler inşa edilerek, kıştan yaza su saklanmıştır. Belgrad Ormanlarında Kırkçeşme Bendleri denilen bu 4 bend, Karanlık Bend (Sultan II Osman, 1620), Büyük Bend (III. Ahmet, 1723), Ayvad Bendi (III. Mustafa, 1765) ve Kirazlı Bend (II. Mahmut, 1818)dir. Bu bentlerle Kırkçeşme Sularının günlük verimi 10,000 m3'e çıkmıştır.
İstanbul'un Beyoğlu havalisinin su problemi ilk defa 1732'de yapılmış olan Taksim Suyu tesisleriyle çözüme kavuşmuştur. Bahçeköy civarında derlenen ve günlük verimi 800 m3 olan su, 20 km'lik bir isale Hattıyla Taksim'deki 2700 m3'lük bir depo'ya ve oradaki Maksem vasıtasıyla 64 Çeşme ve Sebil ile 3 Şadırvana ulaşmaktadır. 1732'de I. Mahmut tarafından yaptırılan Bahçeköy (Sultan Mahmut) Kemeri ile Topuzlu Bent, Valide Benti ve II. Mahmut Benti bu tesislerdendir. Bentlerin inşaasıyla Taksim Sularının günlük verimi 3000 m3'e yükselmiştir.

 
kemerburgaz, göktürk,gokturk, kemr country, kg&CC, gmktürk hastane, göktürk çarşı, arcadium çarşı, göktürk restaurant, göktürk kafe, göktürk cafe, göktürk bar, göktür kuru temizleme, kemerburgaz kuru teizleme, göktürk rehberi, göktürk bölgesi yaşam rehberi, göktürk, göktürkler, göktürk beldesi, göktürk life,göktürk belediye, göktürk beldesi, göktürk, gokturk, göktürk lise, gokturk lise, gökturk restoran, gokturlk testaurant, göktürk yeme, göktürk yeme içme, kemerburgaz balıkçı, kemer balıkçı, kemer pub, kemer bar, kemerburgaz bar, göktürk bar, göktürk camii, göktürk merkez camii, kemerburgaz merkez camii, kemerburgaz çarşıi kemerlifei kemerlife çarşı, kemer, kemerburgaz ilan, kemerburgaz emlak, göktürk life, kemerlife, kemercountry, kemer club, yeshill, yesil belgrad evleri, kemerlife, kemerburgaz yaşam, gokturk yasam, göktürk yaşam, göktürk restaurant, göktürk market, göktürk alışveriş, goktürk sinema, göktürk telefon rehbesi, gökrük alışveriş rehberi, kemer alışveriş, göktürk belediyesi, gökturk beldesi, göktürk beldesi, gokturk, göktürk, göktürk life, göktürk yaşam, gmktürk önemli telefonlar, kemerburgaz önemli telefonlar, göktürk okuular, göktürk cafe, göktürk market, göktürk bebe market, göktürk giyim, kemerburgaz telefon rehberi, kemerburgaz rehberi, göktürk rehberi, göktürk'de yaşam, kemerde ne var, kemerburgaz sinema, göktürk snema, kemer country, kemer turnuva, kemer evleri, kemer emlak, kemerburgaz evleri, İstanbul evleri, mesa evleri, kemerburgaz mcdonalds, kemerburgaz tike, kemerburgasz kebap, kemerburgaz balık, balıkçı göktürk, göktürk restaurant, göktürk yemek, kemerburgaz okul, kemer country, kemer kolej, kemer hastane, kemer sağlık, kemer marketleri, kemer mağaza, kemerburgaz otel, kemerburgazda tatil, kemerburgaz gezi, göktürk gezi, su kemerleri, acıbadem göktürk, florance hospital göktürk, sarar göktürk, pelit göktürk, göktürk benzin istasyon, kemerburgaz bowling, buz bateni kemerburgaz, atli spor, golf, kemerburgaz golf, golf turnuva, kemer spor, kemer basketbol, kemerburgaz futbol, kemerburgaz market, kemerburgaz.com, kemeronline.com, kemerburgaz nerede, kemerburgaz tarihi, kemerburgaz tarihçe, kemerburgaz tarihi eserleri, kemerburgaz surları, su kemerleri, kemerburgaz resimleri, kemerburgaz fotoğrafları, göktürk resimleri, akpınar köyü, ağaçlı köyü, çiftalan köyü, petnor, göktürk petnor, hisar eğitim vakfı, kemer kolej, kemer ilköğretim okulu, kemerburgaz guide, göktürk guide, kemerguide, kemerburgaz rehberi, kermeburgaz telefon rehberi, kemerburgaz gezi rehberi, kemerburgaz seyahati kemerburgaz piknik, kemer ormanları, belgrad, kemer turşucusu, kemerburgaz tulumba, su istasyonları, su kaynakları, hamidiye, uzun kemer mevkii, kırık kemer, alibey, sessiz, doğa, doğal, kemer, sosyete pazarı,  nejat sabuncu, dastini bebe, florence nightangale, acibadem tıp, yaşam hastanesi, tikke, apple, kemer, kemer belediye, yeni,